Benny4U גאים להציג מערכת לאיתור חבילות על פי מספרי מעקב, בדף זה תוכלו לאתר חבילות שהזמנתם על פי מספר המעקב שקיבלתם בעת שליחת המוצר על ידי המוכר, בגרסה החדשה של האפליקציה תוכלו להכניס את כל סוגי מספרי המעקב ולנהל את כל ההזמנות שלכם, בהצלחה